U bent hier

Kosten

Per 1 januari 2007 voeren alle peuterspeelzalen in Purmerend samen met de gemeente Purmerend het nieuwe peuterspeelzaalbeleid uit. Dit nieuwe beleid leidt voornamelijk tot een verbetering van de kwaliteit en professionaliteit van het peuterspeelzaalwerk.

Één van de zaken die binnen dit nieuwe beleid opgenomen is, betreft een gelijke ouderbijdrage binnen alle peuterspeelzalen.

De hoogte van de ouderbijdrage is inkomens afhankelijk.

Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin 2016 Ouderbijdrage ochtenden p/m Ouderbijdrage middagen p/m
lager dan € 18.546 € 17,45 € 14,55
€ 18.547 - € 28.515 € 23,35 € 19,45
€ 28.516 - € 39.137 € 32,51 € 27,09
€ 39.138 - € 52.779 € 42,33 € 35,27
€ 52.780 - € 74.992 € 65,89 € 54,91
€ 74.993 - € 102.756 € 96,65 € 80,55
€ 102.757 en hoger € 103,20 € 86,00

Kosten extra 3de dagdeel voor niet doelgroepkinderen € 67,42
Bankrekeningnummer: NL26ABNA826747388

Compensatie ouderbijdrage
Doelgroep kinderen (kinderen met een taalachterstand die zijn door verwezen van Evean jeugdzorg, consultatie bureau) kunnen in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vrijstelling van de ouderbijdrage.

Er zijn drie soorten regelingen:

1/ Voor geïndiceerde peuters:
(kinderen met een taalachterstand, die zijn doorverwezen door het consultatiebureau) Het is verplicht dat deze peuters 4 dagdelen moeten komen, anders vervalt de korting. Het derde en vierde dagdeel zijn gratis voor ouders van geïndiceerde peuters.

2/ Voor ouders met een laag inkomen:
Wat houdt de M€€rdoen regeling in? Voor de ontwikkeling van een kind is de peuterspeelzaal belangrijk.
Op een peuterspeelzaal leren kinderen van en met elkaar. Dit gebeurt onder professionele begeleiding. Met deze regeling hoeft u de ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal niet zelf te betalen. Twee dagdelen per week worden vergoed.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd door de gemeente, ontvangt u van de gemeente een verklaring waarmee uw kind kunt aanmelden bij de peuterspeelzaal. Eerder gemaakte kosten krijgt u niet vergoed met deze verklaring.

Wat zijn de voorwaarden?
U heeft een inkomen dat niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm en uw vermogen bedraagt niet meer dan de voor u geldende norm. Uw kind is tussen de 2 en 4 jaar oud.

Contact

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de afdeling Werk en Welzijn van de gemeente Purmerend.
Zij zijn bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 0299-480 480.

3/ Voor ouder met een laaginkomen en met een geïndiceerde peuter.
Deze ouders komen in aanmerking voor vrijstelling van 4 dagdelen van de ouderbijdrage. Zij betalen € 0,- voor vier dagdelen. Deze regeling valt ook onder de M€€rdoen regeling.

A. De betalingen worden via een automatische incasso per de eerste van de maand van uw bank/giro rekening afgeschreven.
B. Mocht U bezwaar hebben tegen een automatische incasso dan kunt U contact op nemen met de directrice.
C. Bij ziekte dient de eerste maand te worden doorbetaald. Duurt het verzuim door ziekte langer dan één maand dan is verder geen bijdrage verschuldigd, zolang de ziekte duurt.
D. Alle verzuim, ook bij vakanties, dienen te worden doorbetaald. Tijdens de zomervakantie is men gedurende 1 maand geen bijdrage verschuldigd.
E. De kosten worden vanaf het eerste dagdeel dat U kind op de speelzaal is geplaatst, in rekening gebracht.
F. Bij uitschrijving van het kind worden de kosten t/m het laatste dagdeel doorberekend. Wilt U a.u.b. één maand van tevoren de uitschrijving schriftelijk aan de directie doorgeven.
G. Er geldt een opzegtermijn van één maand, dit moet schriftelijk aan de directrice worden doorgegeven. Bij een betalingsachterstand van meer dan twee maanden, worden er extra administratie kosten van € 5,00 berekend.